بادیگاردهای عجیب کمدین و شاخ اینستاگرام ایرانی در خیابان! | فیلم

علی صبوری کمدین معروف اینستاگرام با حضور در مکان عمومی به همراه بادیگاردهایی که شمایل عجیبی داشتند سوژهدوباره فضای مجازی شد. منبع:‌ستاره ها

{$sepehr_media_188288_600_300}