تصویری از لحظه تلخ؛ بازیگر زن معروف زیر تابوت مادرش را گرفت

تصویری تلخ از الهام پاوه‌نژاد در مراسم تشیع مادرش که به تازگی منتشر شده است.

تصویری از لحظه تلخ؛ بازیگر زن معروف زیر تابوت مادرش را گرفت