تصویر حمله با لودر به قلب هیرکانی برای احداث پارکینگ خـودرو!

 پیمانکار یکی از طرح‌های گردشگری مازندران باهدف ساخت پارکینگ منطقه وسیعی از درختان جنگلی را نابود کرده است.

قطع ۴ هزار درخت و نهال جنگل‌های هیرکانی برای ساخت پارکینگ حامیان محیط‌زیست را نگران کرده است. برخی رسانه‌ها روز جمعه سوم فروردین‌ ۱۴۰۳ مدعی شدند با ورود نماینده ویژه استاندار و دادستانی مسطح‌سازی بخشی از منطقه جنگلی «الیمالات سلیاکتی» مازندران متوقف شده است.

حمله به قلب هیرکانی برای احداث پارکینگ/ عکس