شب طوفانی نیویورک با لحظه اصابت صاعقه به مجسمه آزادی | تصویر

تصویری زیبا از لحظه برخورد رعد و برق به مجسمه‌ی آزادی در شبی طوفانی ایالات متحده آمریکا، سوژه عکاسان شد. منبع: چندثانیه