فیلم لحظه عبور دسته پهپادها از آسمان شب سلیمانیه عراق

فیلم عبور دسته ای از پهپادهای ایرانی از آسمان منطقه کلار در استان سلیمانیه منتشر شده است.

{$sepehr_media_192581_600_300}
{$sepehr_media_192582_600_300}