ادامه حمایت دولت رئیسی از طرح نور؛ مورد استقبال قرار گرفته

وزیر کشور در حاشیه جلسه هیات دولت گفت: «طرح نور» بر اساس تکالیف قانونی است که فراجا به عنوان مقام ضابط قوه قضائیه انجام می‌دهد البته دستگاه‌های دیگر هم مسئولیت‌هایی دارند.

به گزارش دانشجو، وحیدی افزود: همه دستگاه‌ها باید به مسئولیت خود عمل کنند و باید از ناهنجاری‌های تحمیلی جلوگیری شود. وی گفت: طرح نور تا الان مورد تشویق و استقبال مردم، نمایندگان مجلس، دستگاه‌های مرتبط و قوای سه گانه قرار گرفته است.