فیلم جدید از عملیات جستجو برای پیدا کردن بالگرد رئیسی | وضع هوا را ببینید

ویدیویی جدیدی از تیم‌های جستجوی بالگرد رئیس جمهور را ببینید. منبع: ایسنا

{$sepehr_media_194975_600_300}