حمله تند و زشت مجری زن تلویزیون به روشنفکران: ادب و شرفتان را باختید! | فیلم

مجری برنامه سلام صبح بخیر خطاب به روشنفکران گفت: آقایان منتقد چرا ساکتید؟ در مسائل مختلف جامعه صحبت میکنید ولی چرا در مورد حضور میلیونی مردم در مراسم رئیس جمهور ساکت هستید!/چندثانیه

{$sepehr_media_195791_600_300}