تصویری جالب از طرفداران به صف شده قالیباف در جلوی وزارت کشور

خبرها حکایت از آن دارد که قالیباف تا دقایقی دیگر برای اعلام کاندیداتوری به وزارت کشور می رود.

طرفداران محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس دوازدهم، پیش از ورود او به خیابان شهید گمنام در وزارت کشور، جمع شدند و آماده ورود او به وزارت کشور شدند.

تصویری جالب از طرفداران به صف شده قالیباف در جلوی وزارت کشور