توئیت ویژه علی شمخانی به کاندیداهای ریاست جمهوری؛ تهدید یا توصیه؟

علی شمخانی دبیر سابق شورای‌عالی امنیت ملی، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

تعداد و ترکیب های نامزدهایی که برای انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کردند از شکل گیری رقابتی جدی در انتخابات خبر می دهد که هم فرصت است و هم تهدید.

همه کاندیداها و هوادارانشان باید به یاد داشته باشند که؛ ادب مرد به زِ دولت اوست.

توصیه اخلاقی علی شمخانی به کاندیداهای ریاست جمهوری؛ ادب مرد به زِ دولت اوست