اوجلان آزاد می شود

 

  ˈلیلا زاناˈ فعال سیاسی کرد و نماینده مستقل شهر کردنشین ˈدیار بکرˈ در مجلس ملی ترکیه گفت: ˈعبدالله اوجآلانˈ رهبر زندانی حزب کارگران کرد ترکیه (پ.ک.ک) از زندان آزاد می شود و نوروز سال آینده در بین ما خواهد بود.

به گزارش روز پنجشنبه ایرنا، وی طی سخنانی در یک تجمع انتخاباتی در شهر ˈباتمانˈ ترکیه این مطلب را عنوان کرد و گفت: انتخابات شهرداری ها در ترکیه که روز30 مارس ( دهم فروردین ) برگزار می شود، تنها یک انتخابات محلی نیست بلکه گام نخست اقدامات دمکراتیک در ترکیه است.

وی بدون اشاره به اینکه اقدام های دمکراتیک در ترکیه چگونه صورت خواهد گرفت، افزود: اوج آلان نوروز سال آینده در بین ما خواهد بود و نتایج این انتخابات موجب افزایش قدرت وی خواهد شد.

نماینده مجلس ملی ترکیه افزود: کردهای این کشور به هر اندازه که از اوج آلان حمایت به عمل آورند وی نیز با دست پر از پای میز مذاکره با دولت آنکارا بر خواهد خاست.

رهبر حزب غیرقانونی کارگران کرد ترکیه به مجازات حبس ابد محکوم شده و هم اکنون در جزیره ˈایمرالیˈ زندانی است.

دولت آنکارا از سال گذشته مذاکرات صلح با اوج آلان را آغاز کرده است.

با گذشت یک سال از آغاز این مذاکرات دو طرف یکدیگر را به اخلال در روند صلح متهم می کنند.