متن کامل گزارش توجیهی پیش‌نویس لایحه شفافیت را اینجا بخوانید.