۲۵ شهريور ۱۴۰۰ - ۲۰:۱۱
کد خبر: ۳۶۷۷۳۹

بی تفاوتی دولت ایران به کشتار مردم پنجشیر تاوان خواهد داشت

پاکستان، ترکیه و عربستان سعودی لحظه‌ای در حمایت و دفاع و تجهیز طالبان تأخیر و تشکیک نکرده اند.

در چنین افقی است که گروهی از تحلیلگران بر این باورند که حمله و گویا سرکوب و شلیک به مردم عادی در مناطقی از پنجشیر را نباید نادیده انگاشت. بی توجهی عواقب زیادی در پی می‌آورد.

روزنامه اطلاعات در یادداشتی که به مسائل افغانستان اختصاص دارد نوشت:به یکی از سخت‌ترین دوره‌های حیات تاریخی ایران رسیده ایم. نابخردانه است اگر جنگی آغاز شود، زیرا جز خسارت محض نخواهد بود.

منطقه طاقت منازعه و تنشهای بزرگ و کوچک را ندارد و بیش از این نمی‌تواند تاوانی بپردازد! اما بی‌تفاوتی نسبت به همپیمانان و متحدان فرهنگی و مذهبی نیز تاوان و خسارت خواهد داشت.

پاکستان، ترکیه و عربستان سعودی لحظه‌ای در حمایت و دفاع و تجهیز دوستانشان تأخیر و تشکیک نکرده اند. در چنین افقی است که گروهی از تحلیلگران بر این باورند که حمله و گویا سرکوب و شلیک به مردم عادی در مناطقی از پنجشیر را نباید نادیده انگاشت. بی توجهی عواقب زیادی در پی می‌آورد و حضور آشکار ارتش و هلی برد و پهبادهای پاکستان مخاطرات استراتژیک در منطقه، به ویژه برای ما در پی خواهد داشت.‌

ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
tabligh-aghaye Mohebbi