counter create hit برچسب ها - فناوری

پایگاه خبری تحلیلی خرداد نیوز

برچسب ها - فناوری
کد خبر: ۳۹۵۹۰۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۰۹

کد خبر: ۳۹۵۸۴۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۰۸

کد خبر: ۳۹۵۸۴۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۰۸

کد خبر: ۳۹۵۸۳۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۰۷

کد خبر: ۳۹۵۷۴۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۰۴

کد خبر: ۳۹۵۷۲۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۰۳

کد خبر: ۳۹۵۷۰۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۰۲

کد خبر: ۳۹۵۶۷۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۰۲

کد خبر: ۳۹۵۶۶۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۰۲

کد خبر: ۳۹۵۶۶۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۰۲

کد خبر: ۳۹۵۶۵۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۰۱

کد خبر: ۳۹۵۶۴۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

کد خبر: ۳۹۵۶۰۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۲۹

کد خبر: ۳۹۵۶۰۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۲۹

کد خبر: ۳۹۵۵۸۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۲۹

کد خبر: ۳۹۵۵۸۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۲۸

رتبه ایران در میان کشور‌های همجوار چند است؟
شواهد آماری فوق‌الذکر که از بررسی بانک داده و گزارشات مرجع بین‌المللی استخراج شده است، نشان می‌دهد که متاسفانه روند مهاجرفِرستی ایران همچنان بر مدار افزایشی است. با توجه به تاخیر یک تا دو ساله برخی از گزارشات مرجع جهانی، شواهد آتی ممکن است ابعاد پنهان بیشتر و نگران‌کننده‌تری از وضعیت روبه‌رشد مهاجرت در ایران را مشخص کند
کد خبر: ۳۹۵۵۷۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۲۸

کد خبر: ۳۹۵۵۶۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۲۸

کد خبر: ۳۹۵۵۵۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۲۸

کد خبر: ۳۹۵۵۵۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۲۸