counter create hit فـرهنگ و هنــر - عمومی

پایگاه خبری تحلیلی خرداد نیوز

فـرهنگ و هنــر - عمومی
عجیب اما واقعی؛ ۴۸ تخته فرش‌ نفیس گمشده اما هیچکس گردن نگرفته است!

عجیب اما واقعی؛ ۴۸ تخته فرش‌ نفیس گمشده اما هیچکس گردن نگرفته است!

لازم به توضیح است، همان‌طور که در خبر یاد شده آمده؛ ساختمان حافظیه متعلق به نهاد ریاست‌جمهوری است و حفاظت از آن در حیطه وظایف و اختیارات وزارت میراث فرهنگی نیست. مجموعه ۱۸۰ هکتاری سعدآباد مشتمل بر بناها و کاخ‌موزه‌هایی است که برخی از آن‌ها در تملک نهادهایی غیر از میراث فرهنگی است.
پرطرفدارترین