counter create hit برچسب ها - حمید نقاشیان

پایگاه خبری تحلیلی خرداد نیوز

برچسب ها - حمید نقاشیان
کد خبر: ۳۷۵۵۴۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۱۸

کد خبر: ۳۷۵۵۲۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۱۸

طرح ترور با داروی انگلیسی!
در تصویر مشهور امام خمینی در مدرسۀ فیضیه - با دستمال بر صورت و گریان - در مراسم بزرگداشت استاد شهید مطهری که هاشمی رفسنجانی هم در حال سخنرانی است جوانی درست پشت سر امام ایستاده؛ او همین حمید نقاشیان است
کد خبر: ۳۷۵۱۹۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۱۲

کد خبر: ۳۷۵۰۲۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۰۹