counter create hit برچسب ها - فناوری

پایگاه خبری تحلیلی خرداد نیوز

برچسب ها - فناوری
کد خبر: ۳۹۵۱۶۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۱۸

کد خبر: ۳۹۵۱۶۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۱۸

کد خبر: ۳۹۵۱۵۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۱۸

کد خبر: ۳۹۵۱۴۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۱۸

کد خبر: ۳۹۵۱۰۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۱۷

کد خبر: ۳۹۵۰۸۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۱۷

کد خبر: ۳۹۵۰۶۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۱۶

کد خبر: ۳۹۵۰۶۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۱۶

کد خبر: ۳۹۵۰۰۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۱۴

تحریم، دیوار بلند در برابر توسعه کشور
به صراحت توصیه ام به این است که تلاش کنند عرصه سیاست راکنند. شما هرچه بیشتر در زندگی مردم مداخله کنید، بیشتر سیبل می شوید. چون همه چیز به سیاست ختم می شود، از این رو تلاش کنید سیاست خودش را از عرصه هایی از زندگی بیرون بکشد.
کد خبر: ۳۹۴۹۶۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۱۴

کد خبر: ۳۹۴۸۶۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۱۱

کد خبر: ۳۹۴۸۵۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۱۱

کد خبر: ۳۹۴۸۴۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۱۰

کد خبر: ۳۹۴۸۱۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۱۰

کد خبر: ۳۹۴۷۷۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۰۹

کد خبر: ۳۹۴۷۱۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۰۷

کد خبر: ۳۹۴۶۷۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۰۷

کد خبر: ۳۹۴۶۶۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۰۷

کد خبر: ۳۹۴۶۵۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۰۶

کد خبر: ۳۹۴۶۵۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۰۶

پرطرفدارترین