counter create hit برچسب ها - پارلمان اروپا

پایگاه خبری تحلیلی خرداد نیوز

برچسب ها - پارلمان اروپا
کد خبر: ۳۸۷۴۸۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۲۰

کد خبر: ۳۸۶۹۴۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۰۸

کد خبر: ۳۸۵۶۵۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۲۶

کد خبر: ۳۸۵۶۲۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۲۶

کد خبر: ۳۸۵۳۲۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۱۶

کد خبر: ۳۸۵۱۱۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۱۳

کد خبر: ۳۸۴۴۹۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۰۲

کد خبر: ۳۸۴۱۳۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۲۴

کد خبر: ۳۸۳۹۶۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۲۱

کد خبر: ۳۸۳۴۶۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۱۰

کد خبر: ۳۸۳۴۵۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۱۰

کد خبر: ۳۸۳۴۲۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۰۹

کد خبر: ۳۸۳۲۶۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۰۵

کد خبر: ۳۸۳۲۶۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۰۵

کد خبر: ۳۸۳۲۲۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۰۴

کد خبر: ۳۸۳۲۱۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۰۴

کد خبر: ۳۸۳۱۷۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۰۳

کد خبر: ۳۸۳۱۷۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۰۳

به واقع این تغییرات کافی نیست و انتظارات تحولی ما از این دولت بیشتر بود. ما به اصطلاح انتظار ۱۰۰ قدم داشتیم اما این بودجه تنها ۱۰ قدم را طی کرده است، اما باید گفت که دولت گذشته همین ۱۰ قدم را نیز طی نمی کرد!
کد خبر: ۳۸۳۱۲۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۰۲

کد خبر: ۳۸۳۱۲۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۰۲

پرطرفدارترین