۰۴ شهريور ۱۴۰۰ - ۱۳:۳۰
کد خبر: ۳۶۶۳۳۹

مجازات تبعيض در توزيع واكسن كرونا

تزریق واکسن خارج از سهميه افراد اولويت‌‌دار سوءاستفاده است و کسانی که واكسن بدون رعايت سهميه به اشخاص تزريق مي‌كنند، لياقت برخورد قضايي را دارند.

تبعيض و نابرابري در سلامت امري جديد نيست، جنگ براي پيروز شدن در بحران كوويد 19 در دست يافتن به واكسن اين نابرابري را بيشتر و اخلاق را كمرنگ‌تر كرده، تزريق واكسن كرونا بر اساس اولويت‌بندي و سهميه‌بندي تدبيري است كه ستاد ملي مقابله با كرونا انديشيده و اينكه شخص حقيقي يا حقوقي خارج از نوبت از سهميه افراد اولويت‌‌دار سوءاستفاده كرده و واكسن را بدون رعايت سهميه به اشخاص تزريق مي‌كند، لياقت برخورد قضايي را دارد و داراي مسووليت كيفري است.

به نظر مي‌رسد سوءاستفاده‌كنندگان در نحوه توزيع واكسن كرونا اعم از وزارتخانه بهداشت، علوم پزشكي و ساير مراكز واكسيناسيون كه عهده‌دار اين امر‌ند بايد به هيات تخلفات اداري از جنبه انتظامي و از جنبه عمومي به دادسرا و دادگاه تحت عنوان مجرمانه عرضه و فروش غيرمجاز واكسن موضوع ماده 14 قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي، ترك فعل منجر به جنايت، سوءاستفاده از منصب و حتي افساد في الارض با حصول شرايط معرفي شوند.

حسين قزلباش

ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
tabligh-aghaye Mohebbi