counter create hit وضعیت عجیب سوددهی بانک‌های دولتی؛ ۹ بانک روی هم فقط ۱۶۳ میلیارد تومان!
۱۴ اسفند ۱۴۰۱ - ۰۹:۱۲
کد خبر: ۳۸۵۱۷۴

وضعیت عجیب سوددهی بانک‌های دولتی؛ ۹ بانک روی هم فقط ۱۶۳ میلیارد تومان!

ایران نوشت:درلایحه بودجه 1402، بانک مرکزی، بانک کشاورزی، ملی، صنعت و معدن، توسعه صادرات و پست بانک سودده و سربه سر و 3 بانک مسکن، سپه و توسعه تعاون زیان ده هستند

در لایحه بودجه 1402، بودجه 9 بانک کشور شامل مرکزی، کشاورزی، ملی، صنعت و معدن، توسعه صادرات، پست بانک، مسکن، سپه و توسعه تعاون به تفکیک آمده است.

این 9 بانک دولتی همانند سال‌های گذشته براساس زیان‌ده و سودده بودن دسته‌بندی شده‌اند.

در مجموع درآمد این 9 بانک برای سال آینده 324 هزار و 772 میلیارد و 434 میلیون و 500 هزار تومان و هزینه‌های آنها 324 هزار و 609 میلیارد و 428 میلیون و 400 هزار تومان پیشنهاد شده است که بدین‌ترتیب هزینه‌های این 9 بانک دولتی بیش از 163 میلیارد تومان از درآمدهای آنها کمتر است.

اما تقسیم‌بندی صورت گرفته برای بانک‌ها سودده و زیان‌ده شرایط متفاوتی دارد.

به طوری که 6 بانک مرکزی، کشاورزی، ملی، صنعت و معدن، توسعه صادرات و پست بانک در بخش بانک‌های سودده و سربه سر ذکر شده است و سه بانک مسکن، سپه و توسعه تعاون در بخش بانک‌های زیان‌ده آمده است.

جزئیات بودجه 6 بانک سودده و سربه سر
بررسی بودجه 6 بانک مرکزی، کشاورزی، ملی، صنعت و معدن، توسعه صادرات و پست بانک که در بخش بانک‌های سودده و سربه سر آمده است نشان می‌دهد که در مجموع درآمدهای این بانک‌ها بیش از 185 هزار و 507 میلیارد تومان و هزینه‌های آنها 174 هزار و 952 میلیارد تومان است و بدین ترتیب تراز بانک‌های سودده و سربه سر در سال آینده بیش از 10 هزار و 555 میلیارد تومان مثبت است. در میان این بانک‌ها سودده‌ترین بانک، بانک مرکزی ایران است که در سال آینده بیش از 10 هزار میلیارد تومان سوددهی خواهد داشت. در بودجه سال آینده درآمدهای این بانک 25 هزار و 658 میلیارد تومان برآورد شده است که نسبت به هزینه‌های 15 هزار و 658 میلیارد تومانی آن 10 هزار میلیارد تومان بیشتر است.

دومین بانک دولتی از نظر سوددهی در بودجه سال آینده پست بانک است که 350 میلیارد تومان سوددهی خواهد داشت. در حالی که درآمدهای این بانک برای 1402 بالغ بر 7.1 هزار میلیارد تومان برآورد شده است و هزینه‌های آن 6.8 هزار میلیارد تومان است.

در رتبه‌های بعدی بانک‌های صنعت و معدن و توسعه صادرات قرار دارند که هر یک 100 میلیارد تومان سوددهی خواهند داشت. بر همین اساس درآمدهای بانک صنعت و معدن 14.1 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است، اما هزینه‌های این بانک 14 هزار میلیارد تومان است و بدین‌ترتیب با تراز مثبت 100 میلیارد تومانی همراه است. همچنین بانک توسعه صادرات نیز با درآمد 5.1 هزار میلیارد تومان و هزینه 5 هزار میلیارد تومانی مواجه خواهد بود که همانند صنعت و معدن 100 میلیارد تومان سوددهی به همراه خواهد داشت.

در رتبه بعدی بانک کشاورزی دیده می‌شود که هزینه‌های آن 5 میلیارد تومان از درآمدهای آن کمتر است. در بودجه سال آینده درآمدهای این بانک 41 هزار و 566 میلیارد تومان و هزینه‌های آن 41 هزار و 561 میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.

بانک ملی سربه سر شد
بانک ملی ایران نیز در بودجه سال آینده جزو بانک‌های سربه سر است به‌طوری که در این سال هزینه‌ها و درآمدهای آن برابر شده است به‌طوری که درآمد و هزینه آن 91 هزار و 826 میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.

وضعیت 3 بانک زیان‌ده

در میان 9 بانک دولتی که بودجه آنها در سند مالی سالانه کشور قید شده است، سه بانک مسکن، سپه و توسعه تعاون جزو بانک‌های زیان‌ده در سال آینده هستند. در مجموع درآمدهای این سه بانک در سال 1402 بالغ بر 139 هزار و 265 میلیارد تومان پیش‌بینی شده است که از هزینه‌های 149 هزار و 657 میلیارد تومانی آنها کمتر است. اختلاف درآمد و هزینه این بانک‌ها 10 هزار و 391 میلیارد تومان منفی است.

وضعیت بانک سپه
بیشترین ناترازی در بودجه این بانک‌ها در بانک سپه مشاهده می‌شود که هزینه‌های آن 9 هزار و 500 میلیارد تومان بیش از درآمدهای آن است. درواقع ادغام بانک‌های نظامی در این بانک اصلی‌ترین عامل چنین اختلافی است. طبق جزئیات بودجه، در حالی که درآمدهای این بانک 100 هزار و 833 میلیارد تومان برآورد شده است، هزینه‌های آن 110 هزار و 334 میلیارد تومان خواهد بود.

بانک مسکن رتبه دوم
پس از آن بانک توسعه‌ای بخش مسکن با 880 میلیارد تومان زیان در رتبه دوم قرار دارد. درآمدهای این بانک در بودجه سال آینده 30 هزار و 103 میلیارد تومان و هزینه‌های آن 30 هزار و 984 میلیارد تومان لحاظ شده است.

بانک توسعه تعاون در جایگاه سوم
همچنین بانک توسعه تعاون نیز با 10 میلیارد تومان زیان در رتبه بعدی نشسته است. درآمد این بانک در بودجه سال آینده 8 هزار و 328 میلیارد تومان و هزینه‌های آن 8 هزار و 338 میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.

برچسب ها: اقتصاد ایران
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر: